JAM - Những phát ngôn nổi bật

Tổng hợp những phát ngôn nổi bật từ khách mời JAM 

Nhấn vào đây sẽ xem toàn bộ các số JAM đã thực hiện: http://jam.kenh14.vn/top.htm

Top câu trả lời