Lên trên

JAM #61: Vũ Cát Tường: “Tôi không chạy theo đám đông mà sẽ tự tạo ra đám đông cho mình!"

Đã trả lời

Hãy xem sau 4 năm, Vũ Cát Tường đã thay đổi như thế nào so với ngày đầu có mặt tại JAM vào năm 2013 nhé!

0

0

0

00/00

00/00