Lên trên

JAM HOT Feeds #17: Ngọc Thanh Tâm bật khóc vì bị khán giả nghi ngờ mua vai nữ chính trong "Đảo của dân ngụ cư"

Đã trả lời

Ngọc Thanh Tâm cho biết đây là vấn đề rất nhạy cảm với bản thân cô và có thể dễ dàng khóc bất cứ khi nào nhắc đến.

0

0

0

00/00

00/00