Lên trên

JAM HOT Feeds #29: Cao Thiên Trang: "Drama của chương trình chỉ là 1/100 của câu chuyện!"

Đã trả lời

Cao Thiên Trang - cô nàng #teamSang cá tính nhất nhà chung VNTM mùa All Stars đã trả lời mọi thắc mắc của khán giả tại JAM vào ngày 18.8 vừa qua.

0

0

0

00/00

00/00