Lên trên

JAM HOT Feeds #39: Miu Lê: "Phải xem ai là đồng nghiệp thì mới lưu tâm lời nhận xét, đâu phải ai cũng là đồng nghiệp!"

Đã trả lời

Bắt nguồn từ lời nhận xét "không xem Miu Lê là ca sĩ" của nhạc sĩ Dương Cầm, cuộc đấu khẩu trên mặt báo giữa 2 người đã gây ồn ào suốt những ngày qua. Có mặt tại JAM, Miu Lê đã thẳng thắn chia sẻ về sự việc.

0

0

0

00/00

00/00