Lên trên

JAM Special #2: JYJ trả lời câu hỏi độc quyền từ bạn đọc JAM!

Đã trả lời

Ngay vào ngày đầu tiên đặt chân đến Việt Nam trong lịch trình concert The Return of The King diễn ra vào 30/08, JYJ đã đặc biệt dành ra một khoảng thời gian để trực tiếp trả lời những câu hỏi từ độc giả JAM. 15 câu hỏi có số vote cao nhất được chuyển đến JYJ, và 3 anh chàng đã lựa chọn ra 5 câu để trả lời.

0

0

0

00/00

00/00