Lên trên

JAM WeChoice #2: Tiên Tiên: "Với tôi, mọi thứ đều là màu hồng. Lỡ có bị loang màu thì mình tô lại"

Đã trả lời

Nữ nhạc sĩ - ca sĩ tài ba của Vpop trả lời khi được hỏi "showbiz có màu gì"?

0

0

0

00/00

00/00