00:02:50.23

Bố Hoàng Thùy từng cho rằng đi thi Next Top là 1 suy nghĩ "lệch lạc"

01:43:44 15/08/2018