Đội Xanh lá giải thích vì sao lại đưa thẻ ưu tiên cho MC mà không dùng đến?

13:16:15 10/06/2016