00:46:13.61

JAM HOT Feeds #18: Hoàng Thùy tự tin 100% team mình sẽ chiến thắng The Face 2017!

23:04:09 13/06/2017