00:02:43.09

Lâm Khánh Chi công khai động viên, ủng hộ Chipu đi hát

21:25:44 01/12/2017