Minh Thuận không công nhận chiến thắng của Hoài Lâm?

19:36:29 20/06/2014 Xem câu hỏi chi tiết