00:01:42.42

Miu Lê: "Chưa bao giờ nhận là mình hát hay, mọi người đừng kỳ vọng quá!"

21:12:19 28/11/2017