00:01:28.79

Miu Lê nói về phát ngôn "search google" Dương Cầm chỉ ra piano: có làm rồi mới nói!

10:43:54 29/11/2017