00:00:56.15

Miu Lê: "Tham gia Sao Đại Chiến là để nhắc khán giả nhớ: vai trò chính của mình là ca hát!"

17:42:37 28/11/2017