Soobin Hoàng Sơn "được" và "mất" gì khi tham gia The Remix 2016?

18:55:00 07/04/2016