Soobin Hoàng Sơn lên tiếng về việc bị so sánh với Sơn Tùng M-TP

17:22:24 07/04/2016