Soobin: "Nếu không phải là Noo Phước Thịnh thì Hương Tràm xứng đáng là quán quân The Remix"

15:51:52 07/04/2016