Soobin nói về mẫu bạn gái lý tưởng: "Không yêu cầu cao siêu gì đâu!"

16:57:34 07/04/2016