Soobin sẽ làm gì để không bị "mất chất" khi thoát khỏi cái bóng Underground?

15:40:56 07/04/2016