Thanh Duy: "Bỏ Vietnam Idol mùa đầu tiên vì giữ chữ tín với bạn bè"

16:27:38 19/07/2015