00:01:38.77

Văn Mai Hương nói về chuyện Chi Pu: "Nếu thỏa hiệp, đến 1 lúc nào đó, Việt Nam sẽ còn đông ca sĩ hơn ca người thường!"

16:37:13 29/11/2017