00:01:25.67

Vũ Cát Tường khổ sở bịt mũi hát "Come back home" theo yêu cầu của fans

15:54:48 02/01/2018