00:01:32.01

Vũ Cát Tường: "Tôi tặng bài hát cho chị Mỹ Tâm vì trước giờ không sáng tác để bán"

13:37:28 02/01/2018