00:03:15.41

Vũ Cát Tường: "Trong năm 2018 có thể mọi người sẽ còn thấy tôi mặc váy nhiều hơn"

15:25:19 02/01/2018